Croeso i Cymdeithas Adfer Peiriannau Tan Cymru

WAFER logo

 

Ffon: 01639 635761 or 01792 813770

 

Croeso!

Sefydlwyd Cymdeithas Adfer Peiriannau Tan Cymru ym 1994 (WAFERS), gan grwp a bobl brwdyfrydig, gyda'r nd o ddiogelu peiriannau Tn, offer ac amryw o eitemau cysylltiedig 'r gwasanaeth tn Gymru a rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig.

Mae aelodau WAFERS yn eang - Ceir Ymladdwyr Tn (ddoe a heddiw), pensiynwyr, myfyrwyr, pobl broffesiynol a lleigwyr, amrywia eu hoed o un ar bymtheg i ymhell dros oed ymddeol.  Mae un peth yn gyffredin i bawb, sef y ddidordeb yn hanes y Gwasanaeth Tn ac awydd i ddiogelu ei treftadaeth ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Mae gan ein haelodau sgiliau amrywiol iawn.  Gall rai wneud y gwaith ymarferol, fel trwsio a phaentio, tra fod eraill yn ymgymryd 'r gwaith papur ac ymchwil, neu yn gweithio ar ein stondyn codi arian mewn carnifal neu sioe.

Lleoli'r WAFERS yn Uned 31, Gweithdai Pentref Lon-las, Sgewen, Castell Nedd.  Lleoli'r Amgueddfa fechan yma lle arddangosi's nifer o eitmau, ac mae fwy yn cyrraedd bob dydd.  Mae'r gwaith o baratoi a chatalogio'r eitmau newydd hyn yn digwydd yn gyson.

Museum of Fire South Wales
Ffn Malcolm Evans 01639 635761 / Ray Evans 01792 813770

all content, images and design are protected under copyright